webnovel

Little Treasure Tears The House Apart

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

CHAPTER 147: Pagwasak ni Little Treasure sa Bahay

Ning Xi, ano'ng gagawin ko...

Di ako kasing buti ng inaakala mo.

Natatakot ako minsan kapag napakalaki ng tiwala mo sa'kin kapag tinitignan mo 'ko.

Kapag isang araw nalaman mong 'di ako tulad ng inaakala mo… iiwan mo kaya ako?

Ala singko ng umaga, nagising si Lu Tingxiao sa tunog ng doorbell.

Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang Lu Jingli na kinakabahan. "Kuya, 'wag kang magalit sa'kin, urgent lang talaga. 'Pag 'di ka umuwi ngayon, wawasakin ni Little Treasure 'yung buong bahay! 'Di ka nila ma-contact, tapos 'di gumagana 'yung phone ni Ning Xi, kaya wala akong choice kung 'di puntahan ka dito!"

Sa oras na 'yun, mula sa liko niya, nagising agad si Ning Xi. "Ano'ng nangyari kay Little Treasure? Babalik na 'ko ngayon din!"

Locked Chapter

Support your favorite authors and translators in webnovel.com