webnovel
avatar

Tagalog Stories - Webnovel Official

Tagalog

altalt

King of Gods (Tagalog)

Ang kanyang kalooban ay matatag at hindi niya gustong maging normal. Gayunpaman, ang kanyang landas ay itinadhanang maging ganito, ang maipanganak sa isang small sect branch. Subalit isang araw, aksidenteng nagsama ang kanyang kaliwang mata at ang mata ng isang Ancient God. Mula sa pangyayaring iyon, ang tinaguriang isda ay nagbagong anyo at naging isang dragon. Inabot niya ang rurok ng buhay tulad ng isang tala, sinuyod niya ang landas ng pagiging isang maalamat na cultivator. Mula sa pagiging isang maliit na langgam sa ibaba ng mundo, unti-unti siyang yumapak at nagsimulang kumilos, tungo sa mundong puno ng mga makapangyarihang sect, malalakas na ancient clans, at hindi mabilang na mga henyo. Ito ang panahon ng mga alamat.

Fast Food Restaurant · Eastern Fantasy
4.6
altalt

Hidden Marriage (Tagalog)

SYNOPSIS “Honey, gusto ko talaga ‘yung script sa drama…Kaya lang medyo mas maraming sex scenes ngayon. Pwede ko pa bang tanggapin?” Kalmadong sumagot si Lu Tingxiao, “Sige lang.” Nang gabing ‘yun, bumangon si Ning Xi mula sa kama nang nanginginig ang mga binti at nakakapit sa mga rail. Tinanong siya ulit ni Lu Tingxiao, “Gusto mo pa bang kunin ‘yung project?”

JIONG JIONG YOU YAO · Contemporary Romance
4.7
altalt

The Billionaire's Contracted Wife [Tagalog]

A contract that should have been as simple as the paper it's written, turned upside down when Tanaga met Ashley and wanted her not only as a mother of his Heir but also his woman in bed. == CEO Tanaga Jones, Billionaire, single and not interested in having a woman in his life. [Until he met Ashley Gusman] Tanaga needed an heir for his empire, but he doesn't want a wife. He decided to contract a woman to bear him a child. [Comes Ashley Gusman] === Ashley Gusman a young Filipina whose one goal in life was to give her family a better life. She would do anything to achieve her goal even if she must become a surrogate mother for a Billionaire Heir. === What's written in the contract was straightforward. 1] Procedure to conceive the child: To be determined, 2] If successful and the child is a boy, the mother would receive a generous Ten-million dollars and free to leave, without the child. Contract terminated. Come and Journey with me and read how Billionaire Tanaga would do everything in his power to keep Ashley Gusman from leaving after the contract was fulfilled. ==== Other books by the Author: 1] I Accidentally Married a CEO [Completed] 2] The President's Daughter: Royal Whirlwind Romance 3] The Billionaire's Sons Meets The Tycoon Heiress 4] Torn Between Twin Brotheres Please! Check it out and support by voting and gifts. Thank you! If you want to chat with me. Join me in discord: https://discord.gg/CwtEzBG ************ Disclaimer: This novel’s story and characters are fictitious. Certain long-standing institutions, agencies, and public offices are mentioned, but the characters involved are wholly imaginary.

AJZHEN · Contemporary Romance
4.8
altalt

War Sovereign Soaring The Heavens (Tagalog)

Ang kaluluwa ng pinakamagaling na weapon specialist ng Earth ay tumawid sa isang alternatibong mundo, taglay ang alaala ng Rebirth Martial Emperor, nilinang ang Nine Dragons War Sovereign Technique, winawasak ang lahat ng kalaban na mayroong hindi mapapantayang lakas! Kayang gumawa ng medisina, may kakayahan sa paggawa ng mga armas, at alam ang sining ng inskripsyon... Ang pagiging dalubhasa sa lahat ng propesyon ay gawi ng mga hari!

Feng Qin Yang · Eastern Fantasy
4.5
altalt

Swallowed Star (Tagalog)

Taong 2056, sa loob ng isang siyudad na makikita sa Su Jin Area makikita ang isang teenager na nakasuot ng combat vest, pangsundalong pangibaba at battle boots na gawa sa alloy na nakaupo sa tuktok ng isang sira sirang six story residential apartment. Makikita sa kaniyang likuran ang isang hexagonal shield at ang kaniyang hawak hawak na blood-shadow battle knife. Tahimik siyang nakaupo sa dulo ng rooftop. Makikita sa mga oras na ito ang kumikinang na kalangitan at mararamdaman ang napakapreskong hangin na kasalukuyang umiihip patungo sa kaniya. Pero tanging katahimikan lamang ang maririnig sa sira sira at abandonadong siyudad na ito at kung minsan ay mayroong paisa isang pagalulong ang maririnig na magbibigay takot sa sinumang makarinig nito.

I Eat Tomatoes · Eastern Fantasy
3.9
altalt

Trial Marriage Husband: Need to Work Hard (Tagalog)

Noong gabi bago ang nakatakdang araw ng kanilang kasal, tumakbo ang kanyang mapapangasawa kasama ng kanyang kabit. Dahil sa kabiguan, hinila niya ang lalaki na nakatayo sa harap ng Civil Affairs Office, “President Mo, ang iyong mapapangasawang babae ay hindi pa dumarating at ang mapapangasawa kong lalaki naman at tumakbo na … maaari ko bang imungkahi na tayong dalawa na lamang ang magpakasal?” Bago magpakasal, sinabi ni Tangning, “Kahit na magsama tayo sa iisang kama, walang mangyayari sa pagitan nating dalawa!” Pagkatapos magpakasal, sinabi ni Mo Ting, “Kapag hindi natin sinubukan, paano natin malalaman?”

Passion Honey · Contemporary Romance
4.8
altalt

My Youth Began With Him (Tagalog)

Seven years ago, after their breakup, he disappeared without a trace. Now, he reappeared on the eve of her wedding, sparing no means in forcing her to marry him… With a certificate of marriage, he bound her mercilessly to his side. From there, this “Cinderella” began her journey as a wife to the heir of a business empire... Mrs Huo - composed, sharp-tongued, and freakishly smart. Mr Qin - wife-spoiler to no end and a complete “slave” to their daughter. Quality love story, one on one. You are welcome to get hooked on this story with us.

Baby Piggie · Contemporary Romance
4.6
altalt

The King's Avatar (Tagalog)

Sa isang larong online na Glory, si Ye Xiu ay kilala bilang isang mala-Diyos na manlalaro't walang kahit na sino man ang nakakapantay sa karunungan niya sa laro. Gayunpaman, dahil sa ilang mga dahilan ay nasipa siya mula sa kaniyang team. Matapos lumisan, siya ay nakahanap ng trabaho bilang tagapamahala sa isang Internet Cafe. Sa mga sandaling binuksan ng Glory ang kanilang ika-sampung server, siya na may halos sampung taong karanasan sa laro ay muling magbabalik. Kasama ang alaala ng kahapon, at isang hindi kumpleto't self-made na armas, ay muling magsisimula ang kaniyang daan papunta sa tuktok! Matapos ang mga madugong labanan, at nakakasindak na patayan, sino ang nagnakaw ng aking kadakilaan? Sa ilalim ng bagyo’t delubyo, magiging para bang hindi nawasak ang aking mga pangarap. Sa liwanag nito'y hindi mababalutan ng kadiliman ang daan. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, dito magsisimula ang aking daan para sa kadakilaan!

Butterfly Blue · Video Games
4.5