Webnovelavatar

Read Alliances Stories - Webnovel

Alliances

Sort by
alt

Night Ranger

Legendary player Marvin transmigrated to the eve of the Great Calamity. This was the end of the fourth era, all gods joined hands to destroy the Universe Magic Pool. The fourth Fate Tablet had begun maturing and all gods, demons, legends, devils, liches, dragons and other legendary creatures were appearing one after the other. In order to protect his loved ones, Marvin has no other choice but to delve into the shadows. This is the story of a young ranger growing into the Ruler of the Night during the Chaos Era. _________________________ TL: After transmigrating into a weak noble body, Marvin discovered that he was familiar with the world, this was the game he played in his previous life and... Damn! He only had six months before the Great Calamity! As a former top player, he would obviously fight to save the world... Yeah, no. Time to plan and prepare for the upcoming events, better to use that knowledge to get ahead rather than fight with gods. Follow Marvin's journey through this new world.

Dark Blue Coconut Milk · Video Games
4.4
alt

BrightWing: Colliding Destinies

Ang Kontinenteng EKLESTA. Ito ang pinakamaliit at neutral na kontinente  na binubuo ng 13 na bansa na may 30 milyong mga naninirahan at nababalutan ang kalupaan maging ang katubigan nito ng magic at misteryo. Magic ay bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad ng mga nilalang at ganoon din ang kanya-kanyang mga serbisyo na may kalakip na bayad. Kaya ang ilang  mga Alliance Leader ng mga naunang henerasyon, nakaisip na gawin ang mahika para sakanilang sariling kabuhayan mula sa paggawa nila ng mission system na may kalakip na pabuya, ang mga malalakas at mabubuting mga leader ay tinawag na mga Saint. Bilang halimbawa, upang maging modelo ng kabutihan sa mga komunidad. Ang mga salamagkero ay nailalabas ang kanilang potensiyal sa paggamit ng salamangka kapag sila ay palaging napapalaban at nasasanay, kaya karamihan sakanila ay kasali sa iba't ibang Squad Aliances, na nakakalat sa buong kontinente ng Eklesesra. Isa sa mga ito, Ang espesyal na Alliance, na kung saan ngayon, ay nagdudulot ng kapanganakan sa maraming mga alamat ng kabayanihan, pakikipagkapwa-tao at pagsasakripisyo.  Ang pangalan nito ay: Bright Wing.

Jaeron300 · Fantasy Romance
Not enough ratings
1