webnovel
avatar

Studentxteacher Novels & Books - Webnovel

Novels1

Popular
  • altalt

    To My Youth (StudentxTeacher)

    Si Samantha ay isang successful Flight Attendant sa isang sikat na International Airlines. Napilitan siyang bumalik sa hometown niya sa Palawan para umattend ng 'Blind Date' na prenipare ng Mama niya pero bago pa ito ay naglakad-lakd muna siya para tignan ang naging pagbabago ng lugar nila after 10 years kasama na rito ang dati niyang school (Arellano High School) dahil dito ay nagbalik ang kanyang alala pati ang kanyang ......FIRST LOVE(ang math teacher niya na si Arthur Perez). Muli kaya niya itong makita o iba na ang magpapatibok ng puso niya?

    AdalineLove27 · Contemporary Romance
    Not enough ratings
No more results