webnovel
avatar
1683102812118
Miisuki

Miisuki

Lv14

β¬₯ π‘―π’Šπ’ˆπ’‰ 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 π‘ͺπ’π’–π’π’„π’Šπ’π’˜π’π’Žπ’‚π’ β¬₯ π‘¨π’†π’”π’•π’‰π’†π’•π’Šπ’„ 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓: @𝒙miisuki β¬₯ π‘«π’‚π’“π’Œ π‘¨π’„π’‚π’…π’†π’Žπ’Šπ’‚ β¬₯ π‘³π’Šπ’ƒπ’“π’‚

2018-11-24 JoinedGlobal
-d

Writing

360.2h

of reading

247

Read books

Badges

81

Moments

6780
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  Thank you for the new update!! Sorry for reading it late, I was feeling down πŸ’œ

  Awakened executioner
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  Mal, let's hope nothing comes harm towards you, except some excitement Knight coming to slaughter some souls who put up against you. πŸ™πŸ» Now I am hungry for more updates. Someone wake me up in the next 23 hours from my coffin βš°οΈπŸ˜‚

  Ch 5 Digging in the rain
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  YOOOOOO Mal I hope your intuition choices is right because this cliffhanger is about to get juicy next! Get ready for the smell of death! πŸ’€πŸ˜‚

  Taking a deep breath, her trembling fingers found the edge of the coffin's door and pushed it upward. At the same moment, lightning struck in the sky, momentarily lighting up the ground, which briefly revealed a person inside the coffin, before darkness fell again.Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  GASSSPPPPPPP

  Hattie occasionally paused, feeling fatigued. However, Mallory, driven by an insatiable desire to discover this artefact, persisted without pause. It took them several hours before Mallory's shovel made contact with something.Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  AH HA! She wants to confirmed if it's really them under the graves!

  Praying for their souls' peace, Mallory and Hattie were about to depart, when a thought suddenly struck the former. It seemed rather insane for her to entertain such thoughts, but there was no harm in trying it.Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  I know Colette is grieving, but I just wish she should know Mal never harms anyone because they been together for quite some time since Mal's parents died. Colette is the one should know better than putting up the conclusion that it was Mal.

  How could her cousin possibly believe that she would ever cause them any harm? The absence of trust pained her deeply, beyond what words could convey.Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  Geez, taking advantage of this gossip to speak so omen of her right after she broke your ugly nose.

  George Kingsley, who still vividly remembered Mallory Winchester's unexpected assault on his nose, was quick to fuel the gossip. In a small gathering, he expressed, "I always suspected her heart was not pure. To kill the people who had been feeding her."
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented
  "Lady Mallory, would you like me to drop you off at the magistrate's building?" Baron Kaiser asked with concern in his voice. "We could also speak about why you mentioned me as the killer."
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  This was a set-up for her to make everyone think she's a murderer!

  "Mallory…" Colette spoke up, inhaling deeply as she composed herself. "If the baron killed my parents… why are his clothes clean and without a drop of bloodstain? Why is it you who has blood on your hands and clothes?"
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented
  Everyone's attention shifted towards the baron, who appeared perplexed as he asked, "I'm sorry, Lady Mallory, but I'm not quite following your train of thought. I just arrived a moment ago."
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  Thank you for the new update!!πŸ’œ

  Digging in the rain
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  This chapter gives me a lesson to never accept a marriage of a psychopath.πŸ’€Best first to investigate a background check of a suitor before taking proposals. Mal, my girl, get yourself ready and prepare for the worse. I really hope your handsome knight Hadeon Van Doren will come to your rescue πŸ™ˆπŸ™‰

  Ch 4 Tend to my garden
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  WHA WHA WHAAATTT??? MAL DIDN'T DO IT!!! 😱

  Colette questioned in horror, "What have you done?!"Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  omg!!!!

  There lay Uncle Wilfred on the ground, with blood surrounding his body.Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented
  By the second week of the season, Mr. Nottingham and Colette were engaged. The discussions about their venue for the marriage, their wedding clothes, and their guest list soon followed.
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  Thank you for the new update!! πŸ’œ

  Tend to my garden
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Replied to aoi_hoshi_cath88

  πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

  This paragraph has been deleted.
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  Rest in peace for Mallory's family. I'm sure they're watching over her as angel Guardians. πŸ₯€πŸ€ Ugh, give Mallory a break. Where is Hadeon? Come out hottie, we want you to come out!! πŸ˜‚πŸ˜

  Ch 3 Locked Graveyard
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  It's not violence, Father! πŸšͺπŸ˜‚πŸ€£

  This paragraph has been deleted.
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail
 • Miisuki
  Miisuki2mth
  Commented

  He thinks Mal will break his nose too πŸ‘ƒπŸ»πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

  As Mallory made her way towards the manor's entrance, she walked past the drawing room. With the door open, it gave her a glimpse of Mr. Nottingham lounged at one end of the plush couch. And when their gazes locked, his demeanour shifted from relaxed to rigid. Subconsciously, his hand moved to his nose as if to hide it.Β 
  altalt
  Beauty and the Immortal: It started with a dig
  Fantasy Β· ash_knight17
  detail