webnovel

Si - net Up

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Ang Bright Night Gala ay ang gabi na naging dahilan ng pagbubukas ng bagong daan para kay Tangning. Muling sinira ni Tangning ang pag – asa ng Tianyi na hadlangan siya. Kasabay nito, sa launch ceremony, ang isang katulad niya na hindi kilalang newcomer na dapat ay hindi mapapansin – nang dahil kay Mo Ting at sa kanyang kalmadong pagkilos ay nag – iwan ng isang hindi malilimutang impresyon sa lahat. Sa gitna ng mga taong ito ay ang mga nangungunang propesyonal sa fashion industry kasama na ang CEO ng Star Age na dati na siyang inalok ng paanyaya.

Tangning...

Locked Chapter

Support your favorite authors and translators in webnovel.com