webnovel

Ang Lugar Na Pagdarausan Ng Pakikipaglaban Para Pabagsakin Si Mo Yurou

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Buong maghapon kinabukasan, hindi nagpakita si Han Yufan sa opisina ng Tianyi. Nang sa wakas ay nagbalik ito sa kanyang bahay kinagabihan, nababalot ang katawan niya ng amoy ng alak. Nilapitan siya ni Mo Yurou at marahang inalog ni ang kanyang balikat, "Yufan…Yufan."

Sa kanyang lasing na istado, bumulong – bulong ng mahina si Han Yufan, ngunit mahirap masabi kung ano ang sinasabi nito. Binuksan ni Mo Yurou ang briefcase nito at natagpuan ang isang kasunduan sa pagitan ni Han Yufan at Mr. Li; agad niya itong pinulot para tingnan ng malapitan habang kinukuha niya ang kanyang telepono at kunan ito ng larawan. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kung saan niya ito natagpuan.

Locked Chapter

Support your favorite authors and translators in webnovel.com