webnovel

Reincarnated into a hentai world

Author: CaptaoCav
Anime & Comics
Ongoing · 1.7M Views
 • 22 Chs
  Content
 • 3.9
  24 ratings
 • NO.200+
  SUPPORT

What is Reincarnated into a hentai world

Read ‘Reincarnated into a hentai world’ Online for Free, written by the author CaptaoCav, This book is a Anime & Comics Fanfic, covering ROMANCE Fanfiction, R18 Fan Fiction, HAREM Fanfiction Net, and the synopsis is: EDIT: CURRENTLY ON HIATUS - WILL CONTINUE... EVENTUALLYJoshua hates NTR, he hates rapist uggly bastards ruining his mast...

Synopsis

EDIT: CURRENTLY ON HIATUS - WILL CONTINUE... EVENTUALLY Joshua hates NTR, he hates rapist uggly bastards ruining his masturbating sessions so, when he gets reincarnated into a world which is a mixture of various hentais he had read in his life with a superpower he choose he knows just what to do. Have as much sex as he wants and brutally murder all those damn uggly bastars! WARNING! Sometimes the MC doesn't arive on time to prevent every bad thing from hapenning, those times it's more about him helping with recovery, those times the girl he's saving is a complete stranger until that point. Ugh, do people even know what NTR means? Do they even read the damn fic before rating? Cuz there's no fucking NTR in my fic, none of the MC's girls get stolen or abused. If you want more or faster updates, think about giving me some support on pa treon.com/CapCaverna (just delete the space between the words)

Tags
9 tags
You May Also Like

The Erotic Other Dimension

A/N: Okay so if you’re here because you were looking for some werewolf vampire thingymabob I am sorry to disappoint, but this is not the book for you. Now I am all for things like Twilight and Vampire Diaries and stuff like that but you will not find that here. This is a BDSM erotica, but, please do not misunderstand. There are no sexist things going on. LGBTQ is completely accepted and this is strictly a sexualized romance book. I’m sorry if this confuses you with the genre listed as a fantasy, but I couldn’t really figure out what genre it would fall in because there’s only a handful of things you can choose from and erotic literature was not one of then. There is no rape, everything in this book is consensual, but if you are not up for BDSM, I suggest you turn away from this now. For those of you who are, this is not entirely BDSM, it is a love story, heavily involving BDSM, like Fifty shades or the Crossfire series by Sylvia Day. Updates will be at least every Friday. (DO NOT READ THIS, IT GOES NOWHERE. As a writer I, I often go through times when I know where I was the characters to end up, and some things that will happen along the way, but have no clue how to get there. You’ve probably hear of it, it’s often called writer’s block. This however, I can’t fix like normal. Usually, I just stew on it until I figure something out. It’s been months, and I still have no clue where this is going to go. So, I’m sorry, but this story is discontinued) Synopsis: Talia Phillips‘ father left three years ago. Since then, her mother has basically checked out on her and her little brother, Nathan. Because of this, Talia is eager to get out of the house. Her 18th birthday, the day where she has to identify herself and get her ID Bracelet, is just three days before she is supposed to go off to college. She never realized just how much of the world she didn’t know about. When she gets to the University of Delaware, she meets Colton Harris, a Dominant Heterosexual in his second year of his 7-year-long journey to becoming a lawyer. He changes her world in so many way that she loses count. But she can't complain, not when he makes her feel the way he does.

Angel_Mine · Fantasy
Not enough ratings
8 Chs

First love at that age

Excerpt: Kagagaling lang niya sa kaniyang maliit na groserya. Nadatnan niyang nakayakap sa sariling tuhod si Rebecca. Napahugot na lang siya ng hininga, nakikita na niya kung bakit narito ito at ganoon ang itsura. Nag-angat ito ng tingin Marahil ay naramdaman nito ang presensya niya. Namumula ang mata nito. "What happen?" tanong niya. "Pasensya ka na Liberty. Ginamit ko ang duplicate key ng bahay mo. Its just that.... W-Wala akong mapuntahang i-iba.." Napahagulhol na ito. Umupo siya sa sofang katabi nito at tinapik ang balikat. "Its okay.. Anong nangyari?.." Malumanay na tanong niya. Muli na naman itong napahagulhol. "M-Maliit lang na p-problema pero..pero naging dahilan ng away namin at marahil nasaktan ko ang damdamin ni Jose kaya hindi na umuwi ng dalawang araw. Kanina nang bisitahin ko sa opisina ay sinabing hindi ito pumasok ng tatlong araw... Maaaring magkasama sila ng babaeng iyon!" Tumalim ang mata nito sa huling turan.. Nalilitong nakatingin siya sa kaibigan. Sa totoo lang hindi maintindihan ang paliwanag nito bagkus na magtanong muli ay nanahimik na lang siya. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. "Ano ng balak mo ngayon?" "Maaari ba akong dumito ng ilang araw?" Nananantyang tanong nito. Kumunot naman ang noo niya. "Oo naman. Pero baka kapag umuwi na ang mister mo at hindi ka maabutan ay siguradong mag-aalala 'yon..." Hindi ito sumagot. Napasandal na lang siya sa upuan. Limang buwan lang na kasal ang kaibigan niya at heto hindi iilang beses na tumatakbo ang kaibigan sa bahay niya at doon umiiyak.. Makaraan lang ng isang araw o dalawa ay sinusundo na ng asawa at magkakabati agad. Pagkatapos ang saya-saya na naman ng kaibigan. Makaraan na naman ng mga araw ay umiiyak na naman itong uuwi sa bahay niya at mauulit na naman ang pangyayari.. Napabuntong hininga na lang siya. Sigurado naman siyang mahal ni Rebecca ang asawa at ganun din naman si Jose rito pero hindi niya maintindihan ang mga ito kung bakit palaging away-bati. Kung siya lang ang magmahal ay ayaw niya ng away nais niyang perpekto ang kanilang samahan sa asawa kung mayroon man ganoon, hindi na siya aasa na may lalaking hindi aawayin ang babae. "Matutulog na ako.." Paalam ni Rebecca. Tumango na lamang siya. Ang kanyang apartment ay may dalawa lang silid at may iisang banyong napapagitnaan niyon at may maliit na kusina sa kaliwang bahagi ng bahay kung saan katabi lang ng kwartong inuukopa ngayon ni Rebecca at ang maliit na sala ay katabi naman sa kanya. Mula sa kanyang silid ay may pintuan ang banyo ganoon rin sa kabila kaya kung maligo siya ay ila-lock ang pintuan mula sa kabila kahit noon wala nang tumatao roon. Dati ay bahay nila iyong dalawa. Hati sila ng bayad ng mabili iyon. Pero ng mag-asawa si Rebecca mahigit limang buwan na ay ibinenta na sa kanya ang share sa bahay na iyon. Makaraan ng dalawang araw ay naroon na si Jose at sinusundo ang asawa. Sa una ay galit si Rebecca pero 'di kalaunan pagkatapos magpaliwag ng asawa ay nagkabati na sila. Umuwi daw ang asawa sa bahay ng mga magulang dahil sa hindi pagtitiwala ni Rebecca dito, nagselos lang daw ito sa wala kahit naman walang nakitang babae ang asawa. "Eh bakit tatlong araw kang hindi pumasok?!" Naghihimutok pa rin na usal ni Rebecca. "Kasi naman ang unang araw ng absence ko sa opisina ay naghanda ako ng surprise sayo pero hindi mo na nakita dahil sa nangyari. Monthly celebration dapat natin noong isang araw-" Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang asawa ay tumalon na ito at niyakap ng mahigpit ni Rebecca.. Napailing na lang siya sa nasaksihan niya parang ganoon rin lang noong nakaraang nag-away ang mga ito. Ang kaibahan lang ay sa loob ng bahay nangyari ng huli hindi tulad ngayon na sa labas at kasalukuyan niyang isinasara ang bahay niya. Papasok pa siya sa bangko. Isa siyang public accountant.

LikeNobody · Teen
Not enough ratings
13 Chs

Princess Brave - The Journey to Stopping War!

In a world where magic is everywhere, there is a war caused by something unknown in the central continent. All kingdoms, empires, and various races on the continent also began to fight and destroyed each other. Sensing the impending danger, a small kingdom called Hanthia began to strive to establish relations with the second largest kingdom on the continent. As a result of the discussions between the two countries, they also agreed to marry off their respective children as a sign of cooperation. However, just on the wedding night, the bride who came from Hanthia's side suddenly disappeared, causing the entire kingdom to be in an uproar. However, in the meantime, Venatta Tera Hanthia; the sixth princess of the kingdom of Hanthia or the bride in question, turned out to have already begun her own journey, "I don't want to get married, so let's just end this stupid war!" dressed as an ordinary city girl, Venatta shouted it when she was just about to enter a border town. Yup, right in front of the gate where there are soldiers on duty, and many other travelers are watching. "What are you doing, miss?" Casting a strange look towards Venatta, a soldier told her that. "A-ah, Ups. Umm... I-it's nothing, truly!... I'm just a girl who hates war, hahaha!" realized, Venatta began to blush, and harass it. "Really, it's nothing. So - don't look at me like that, please~!" shouted, Venatta immediately running into the gate, covering her face. ========== -I am not a great writer, but I'll do my best to give you all the great stories! So, support me okay? -English is not my native language. #Writing style Editing.

Leids7 · Fantasy
Not enough ratings
5 Chs

ratings

 • Overall Rate
 • Writing Quality
 • Updating Stability
 • Story Development
 • Character Design
 • world background
Reviews
Liked
Newest
Bloodshot101
Bloodshot101Lv4Bloodshot101

Please stay and keep writing most NTR avengers stop writing after 1 week.. And save those girls. Otome Dori Daraku Reiju Tachibana Circumstance with Women Metamorphosis

SeptentrionLux
SeptentrionLuxLv3SeptentrionLux

didnt save saki, enough reason for a 1 .........................................................................................................

mth_01
mth_01Lv4mth_01

Your Synopsys deserve 5 stars, now I will read the first chapter but the initial 5 seconds sounds promising.....................................

DarkGamerZ
DarkGamerZLv3DarkGamerZ

NTR fic ..................................................................................................................................................................................................................

Zenfier_0231
Zenfier_0231Lv1Zenfier_0231

good story so far, can't wait for more. also cover image sauce? .

garrett_switzer
garrett_switzerLv14garrett_switzer

Not that good.

NyxOuroboros
NyxOuroborosLv11NyxOuroboros

nope NTR goodbay

FrogGodKing
FrogGodKingLv4FrogGodKing

Fried Frog's Legs recipe: Delicious fried frog legs! This simple recipe involves coating frog legs with cracker crumbs and cornmeal, then briefly frying them in oil for a tender and crispy treat. Ingredients: 24 frog legs, skin removed 1 cup all-purpose flour ½ cup cornmeal 1 (4 ounce) packet saltine crackers, crushed 1 tablespoon ground black pepper 2 teaspoons salt 1 teaspoon minced onion 2 eggs ½ cup milk 2 cups vegetable oil for frying 1 cup peanut oil for frying Cooking Instructions: Step 1. Rinse frog legs and pat dry; set aside. Combine flour, cornmeal, saltine cracker crumbs, pepper, salt, and onion in a large resealable bag; shake well to mix. Whisk eggs and milk together in a shallow bowl. Step 2. Heat vegetable oil and peanut oil in a large skillet over medium-high heat. The oil should be about 1/2 inch deep. Step 3. Dip legs into egg mixture in batches, then press into cracker mixture until evenly coated. Place the breaded legs, unstacked, onto a plate. Repeat with remaining legs. Step 4. Lower breaded legs carefully into the hot oil in batches. Fry until golden brown, about 4 to 5 minutes on each side. Transfer to a paper towel-lined plate to drain. Repeat with remaining frog legs. Enjoy fellow frog eater enjoyers.

Xiaoyunyun
XiaoyunyunLv2Xiaoyunyun

👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿

Jojo26032908
Jojo26032908Lv1Jojo26032908

7.5/10 lets say SB rating, if it was WN rating it'd be 12/10 Decent but not as good as your Supergirl and Danmachi fics, probably because you get solid SB feedback on them.

LordDrogon123
LordDrogon123Lv3LordDrogon123

Very good.[img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend][img=recommend].

Baneofthedragon
BaneofthedragonLv5Baneofthedragon

whats the name of the cover photo?? Its for.....research purposes

TFH
TFHLv6TFH

well.... if he did arrive to the girls LATE.... at least free them and mûrđêř those guys brutally [img=update][img=update][img=update][img=update][img=update][img=update][img=update]

MR_krozo
MR_krozoLv1MR_krozo

Good............................................................................[img=exp][img=exp][img=exp][img=exp][img=exp][img=exp][img=exp][img=exp]

Gman1
Gman1Lv14Gman1

I hope you come back to this soon I really love it, I understand you need to take a break, but you said you'd update every few months and it's been a while , if you need to take a hiatus from this for a little longer I can understand that, but I hope you make it clear

ArdaPendragon
ArdaPendragonLv4ArdaPendragon

.................................................................................................................................................

Zaztra_Vandesh
Zaztra_VandeshLv10Zaztra_Vandesh

It's a hobby of mine to give other author story a 5 star rating, no matter if the story is good or bad, no matter if it's about something that i know or not, since as an author myself, i know how much joy does a good review brought to the writer. Also, as far as the story goes, it is good, but it's not my cup of tea.

D_eta015
D_eta015Lv4D_eta015

Really good so far! Hope to see more. 😏😁😁😁😄😁😏😁😌😁😁

Dao_8teh
Dao_8tehLv4Dao_8teh

The story so far is relatively interesting and has some concepts and world building that I particularly enjoy. Hope you keep up the good work and not let the negativity affect you’re creativity. 😊😊😊😊😌☺️😌😄

misha31415
misha31415Lv1misha31415

Interesting developed world. The growth of the character is happening before your eyes. It's nice to see such an anti-hero who, with the help of money and violence, destroys rapists and saves the innocent.

SUPPORT

More about this book

No One 17 and Under Admittedmature rating
Report