webnovel
avatar
Military Academy Book

novel - Contemporary Romance

Military Academy

missHYchii

Ongoing · 19.4K Views

Synopsis

Hychii Rhianne Zhyjein Almeria o mas kilala sa tawag na Hychan Zyler Almeria na ginagamit niyang pangalan sa pagpasok niya sa school na tinatawag na Military Academy. Ang pinakamalaking pamantayan ng school ay bawal ang babae sa school nila. Ano ang kanyang gagawin para hindi siya malaman na nagpapanggap lang siya? Ano kanyang motibasyon sa kanyang ginawa? Paano siya makakaalis kung nalaman na ang kanyang sekreto?

Tags

5 tags

Popular searches