1 Prologo

Habang abala sa pag-aayos ng gamit, isang kahon ang nakita ni Alice sa gamit ng kanyang yumaong ina. Nang buksan niya ito'y nagtaka siya nang makita ang mga blankong papel, luma na at tila napabayaan na rin.

Sa isip niya, bakit naman magtatago ang kanyang ina ng napakaraming blankong papel?

Kinuha niya ang isa sa mga ito at sinuri. Walang anuman ang nakasulat doon. Dahil na rin siguro sa kuryusidad niya, hinalungkat niya pa ang ibang mga papel at nakita na ang mga papel sa ilalim ay naiiba sa mga nauna niyang nakita.

Inilabas niya ang lahat ng nasa kahon at kinuha ang mga lumang sulat na nakita. Isa dito ay nakapangalan mismo sa kanyang ina at ang iba naman ay mga sulat na mula sa kanyang ina para sa isang tao.

Nagdadalawang-isip man ay binasa niya pa rin ang sulat na hawak niya. At sa pagtapos niyang basahin, lungkot at pagkabigo ang kanyang naramdaman para sa ina at para na rin sa taong iyon.