228 Nilai Sempurna Untuk Ye Xian

Translator: Wave Literature Editor: Wave Literature

Para juri mengambil nilai di tangannya lalu semuanya memberikan nilai yang sangat tinggi, 8, 9, 9, 8, 8, 9.

Qiao Yahan dan Meng Jin dalam hati sangat senang, setelah Ye Xian mendapatkan nilainya dan dibandingkan dengan Wang Lu, mungkin 1? 2? Tidak mungkin 0 kan hahaha….

Chen Jiaxuan melihat Wang Lu mendapatkan nilai yang begitu tinggi, merasa khawatir pada Ye Xian, walaupun makanan nasi nanas Ye Xian sangat enak, tapi kalau dibandingkan dengan satu meja makanan dari Wang Lu kalah jauh, tinggal menunggu waktu untuk Ye Xian kalah, dan sudah pasti akan dipermainkan oleh Qiao Yahan.

Sutradara berkata, "Berikut adalah masakan Ye Xian, nasi nanas di sebelah kanan."

"Bagus, bagus!"

Setelah itu, beberapa juri mengambil sendok dan menatap nasi nanas yang dibuat Ye Xian, Ye Xian sangat terkejut melihat mereka yang sangat bersemangat makan, satu per satu makan seolah takut akan kehabisan… Apa mereka semua tidak makan sebelum datang kemari?

Locked Chapter

Support your favorite authors and translators in webnovel.com

avataravatar
Next chapter